top of page

ארכיאולוגיה

פרופיל פייסבוק

מוזיאון היסטורי וארכיאולוגי

מהפלנטלו המרכזי

מאז 2014 הייתי אחראי משותף לעדכון פרופיל האינטרנט של המוזיאון הארכיאולוגי וההיסטורי של מרכז פלנטלו. עבודה זו מתבצעת בהתנדבות במטרה לשמר את עתידו של מוזיאון כזה במחוז הפדרלי. למרבה הצער, המוזיאון סגור מסיבות פוליטיות וכלכליות. עם זאת, הפאנלים המרכיבים את אוסף המוזיאון יוצאים לתערוכות נודדות בספריות ובמוסדות. לחץ כאן לביקור בעמוד המוזיאון.

bottom of page