top of page

ארכיאולוגיה

בשנת 2016 ערכתי שתי משלחות בשני אתרים ארכיאולוגיים הממוקמים ברמה המרכזית, ליתר דיוק בפאתי ברסיליה. אתר אחד מורכב מציורי סלע והשני מפטרוגליפים. במרחק של כחמישים קילומטר זה מזה, הכרונולוגיות שלהם עדיין נותרו בגדר תעלומה, וכך גם מקורם של גברים אלה שהשאירו את רשמיהם על האבנים. לחיצה על התמונות למטה תכיר את האתרים הברזילאים האלה שהם עדות לציוויליזציה שעדיין לא ידועה על ידי המדע:

קידום טיולים ארכיאולוגיים

bottom of page